Ο αγώνας "Γολέμης 2018" αναβάλλεται για την Κυριακή, 16/09/2018, λόγω δυσμενών αναμενόμενων καιρικών φαινομένων για την Τετάρτη. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για συνάντηση κυβερνητών και πληρωμάτων. Ευχαριστούμε. 
[English text follows].
The "Golemis 2018" race is postponed for Sunday, the 16th September 2018 due to bad weather forecast for Wednesday. There will be further announcement for captains and crew meeting. Thank you.