Ο αγώνας "ΓΟΛΕΜΗΣ 2018" που είχε προγραμματιστεί για την 1/7/2018, αναβάλλεται για 5/9/2018.

 

Postponement of the Golemis race
The race "Golemis 2018" which has been programmed for 1/7/2018, has been postponed to 5/9/2018