Ο προγραμματισμένος για τις 09/09/2017 αγώνας ανοικτής θαλάσσης "Λευκαδίων Ναυτικών" (Γύρος Λευκάδας), αναβάλλεται. Θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία.