Περιφερειακό Δ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων

1η φάση 10-11/03/2018 Ν.Ο.Λευκαδας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

 

 1. ΚΑΝΟΝΕΣ
  • Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2017-2020, τις Εθνικές Διατάξεις 2017 – 2020 της ΕΙΟ, τους κανονισμούς των κλάσεων optimist & Laser 4,7, την παρούσα προκήρυξη, τις οδηγίες πλου καθώς και τις διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2018 της Ε.Ι.Ο (Κεφ. Γ παρ.1,2,3)

 

 • Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του

 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι ανακοινώσεις στους αγωνιζόμενους θα δημοσιεύονται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων ο οποίος θα βρίσκεται έξω από τη γραμματεία του κάθε διοργανωτη ομιλου

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

3.1   Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 09:00 της ημέρας στην οποία θα τεθεί σε εφαρμογή.

3.2   Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνονται μέχρι τις 20:00 της προηγούμενης ημέρας.

 

 1. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
  • Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του διοργανωτη ομιλου.
  • Όταν επιδεικνύεται ο Απαντητικός Επισείων στη στεριά σημαίνει «Η ιστιοδρομία αναβάλεται. Το προειδοποιητικό σήμα δε θα δοθεί νωρίτερα από 30 λεπτά μετά την υποστολή του». Αυτό αλλάζει τα οπτικά σήματα αγώνων.

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
  • Σάββατο 10/03             ώρα 10:00 αφίξεις - δηλώσεις

                                                      ώρα 12:00 ιστιοδρομίες

                Κυριακή 11/03               ώρα 11:00  ιστιοδρομίες

 • Θα διεξαχθούν δώδεκα (12) ιστιοδρομίες. Έξι (6) σε κάθε σκέλος.
 • Δεν θα διεξάγονται περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα. Την τελευταία ημέρα των αγώνων του κάθε σκέλους, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00.

 

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του Ναυτικου ομιλου Λευκαδας (στη βόρεια έξοδο του διαύλου Λευκάδας, βόρεια της Αμμόγλωσσας).

 

 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τα διαγράμματα στο προσάρτημα 1 απεικονίζουν την περιοχή των ιστιοδρομιών, τις διαδρομές, την κατά προσέγγιση γωνία μεταξυ των σκελών, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθούν τα σημεία στροφής

 

 

 1. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
  • Τα σημεία στροφής θα είναι κόκκινες φουσκωτές σημαδούρες.
  • Τα σημεία της εκκίνησης θα είναι σκάφος της επιτροπής Αγώνων και κίτρινη μεγάλη σημαδούρα.
  • Τα σημεία του τερματισμού θα είναι σκάφος τερματισμού με μπλέ σημαία επι ιστίου και κίτρινη μικρή σημαδούρα (στήλη).
  • Οι σημαδούρες αλλαγής θα είναι φουσκωτές χρώματος κίτρινου.

 

 1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
  • Η γραμμή εκκίνησης θα είναι ιστός που φέρει πορτοκαλί σημαία στο σκάφος της επιτροπής Αγώνων και κίτρινη σημαδούρα.
  • Εφόσον το προπαρασκευαστικό σήμα ήταν Ρ, κανένα μέρος του κύτους, του πληρώματος ή του εξοπλισμού του σκάφους δεν πρέπει να βρίσκεται στο τρίγωνο που σχηματίζεται από τα σημεία εκκίνησης και το σημείο 1 κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού πριν από το σήμα της εκκίνησης.
  • Εάν ένα σκάφος εκκινήσει αργότερα από 4 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησής του, θα βαθμολογηθεί DNS χωρίς ακρόαση. Αυτό τροποποιεί την κανόνα Α4.

 

 1. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστού που φέρει μπλέ σημαία στο σκάφος τερματισμού και της κίτρινης σημαδούρας.

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
  • Θα ισχύσει το Παράρτημα P.
  • Η ποινή για παραβάσεις των οδηγιών πλου 10.2, 14.4, 16.1, 16.3, 18, 19, 20 και 21 και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.

 

 1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

Εάν ένα σκάφoς δεν τερματίσει μέσα σε 20 λεπτά αφού το πρώτο σκάφος ολοκληρώσει τη διαδρομή και τερματίσει θα βαθμολογηθεί DNF χωρίς ακρόαση. Αυτό αλλάζει τους κανόνες 35, Α4 και Α5.

 

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται εκεί πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.
  • Για κάθε κλάση το χρονικό όριο για την υποβολή ενστάσεων είναι 60 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας ή την εγκατάλειψη των ιστιοδρομιών για την ημέρα από την επιτροπή αγώνων. Το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για τις ενστάσεις από την επιτροπή αγώνων και την επιτροπή ενστάσεων για γεγονότα που παρατηρήθηκαν στην περιοχή των ιστιοδρομιών καθώς και για τις αιτήσεις για αποκατάσταση. Αυτό τροποποιεί τους κανόνες3 και 62.2.
  • Οι ενστάσεις από την επιτροπή αγώνων και την επιτροπή ενστάσεων θα ανακοινώνονται πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων για να ενημερωθούν τα εναγόμενα σκάφη σύμφωνα με τον κανόνα 61.1b
  • Σκάφος που αποδέχθηκε ποινή σύμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο αποδοχής ποινής στη γραμματεία των αγώνων πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.
  • Τα σκάφη που έχουν τιμωρηθεί από την επιτροπή ενστάσεων για παράβαση του κανόνα 42 θα ανακοινώνονται πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων
  • Παράβαση των οδηγιών πλου 14, 16, 18 και 19 δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για ένσταση από άλλο σκάφος.
  • Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά τό χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων, θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα και ο τόπος εκδίκασης των ενστάσεων.
  • Την τελευταία ημέρα των αγώνων, αιτήσεις επανάληψης ακροαματικής διαδικασίας θα πρέπει να υποβάλλονται:

α. Πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων αν ο αιτών ενημερώθηκε για την απόφαση την προηγούμενη ημέρα.

β. Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την ενημερωση του αιτούντος για την απόφαση την ίδια ημέρα.

Αυτό τροποποιεί τον κανόνα  66.

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • Ο αγωνας για κάθε σκελος θα είναι εγκυρος με οσες ιστιοδρομιες πραγματοποιηθουν.
  • Εάν πραγματοποιηθουν 3 ιστιοδρομίες θα υπολογιστουν ολες για την βαθμολογία ενός σκάφους.

Από 4 ιστιοδρομίες και ανω θα εξαιρεθει μια για τον υπολογισμο της  βαθμολογίας ενός σκάφους. 

 • Για τη βαθμολογια του Περιφερειακου πρωταθληματος ισχυει η παραγραφος 12 της προκυρηξης και για την συγκροτηση προεθνικης ομαδας στο περιφαρειακο πρωταθλημα Αθηνων θα ισχυσει το  αγωνιστικο προγραμμα της Ε.Ι.Ο Κεφαλαιο Γ παραγραφος 3 (Κατηγοριες optimist & Laser 4,7)

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • Σκάφη που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να προκαλούν την προσοχή χρησιμοποιώντας την σφυρίχτρα τους ή με το κουπί τους ή με τα χέρια τους. Η επιτροπή αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να βοηθήσει σκάφη που κατά την κρίση της χρειάζονται βοήθεια, ανεξάρτητα από το αν το ζήτησαν ή όχι. Αυτό δε μπορεί να αποτελέσει αιτία για αποκατάσταση σύμφωνα με τον κανόνα 62.1(α)
  • Ένα σκάφος που εγκαταλείπει μία ιστιοδρομία πρέπει να ειδοποιήσει την επιτροπή αγώνων το συντομότερο δυνατόν.

 

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αντικατάσταση κατεστραμένου ή απωλεσθέντος εξοπλισμού δε θα επιτρέπεται χωρίς την άδεια της επιτροπής αγώνων. Αιτήσεις αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλονται το συντομότερο λογικά δυνατόν.

 

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.

 

 1. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
  • Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να παραμένουν μακριά από την περιοχή όπου αγωνίζονται σκάφη από το προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας μέχρι όλα τα σκάφη να τερματίσουν την ιστιοδρομία ή η επιτροπή αγώνων σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή διακοπή της ιστιοδρομίας
  • Για να παρακολουθήσουν την ιστιοδρομία τα σκάφη υποστήριξης μπορούν να κινούνται κατά μήκος των πλευρών του στίβου, περίπου 100 μέτρα από την περιοχή των αγώνων.
  • Σκάφος της επιτροπής αγώνων ή της επιτροπής ενστάσεων μπορεί να υποδείξει σε ένα σκάφος υποστήριξης να απομακρυνθεί περισσότερο από την περιοχή των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω σκάφος θα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα.
  • Η παράβαση του άρθρου 22 των οδηγιών πλου μπορεί να τιμωρηθεί με ακύρωση από τη συγκεκριμένη ιστιοδρομία όλων των σκαφών που σχετίζονται με το σκάφος υποστήριξης ή με άλλη ποινή στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ενστάσεων.

 

 1. ΡΥΠΑΝΣΗ

Τα σκάφη δεν πρέπει να πετούν απορρίματα στη θάλασσα.

 

 1. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη (540.000€).

Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης στα 540.000€.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

                Για επικοινωνία χρησιμοποιείται το κανάλι (8).

 

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ OPTIMIST: ΕΚΚΙΝΗΣΗ - 1 - 2 - 3 - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ LASER 4.7: ΕΚΚΙΝΗΣΗ - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ