Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας διοργανώνει Ταχύρυθμη Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης από 04/07/2018 έως 15/07/2018, με ημερομηνία εξετάσεων 18/07/2018. 
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 6973407260 ή απευθείας στο inbox της σελίδας.

The Nautical Club of Lefkada is organising Open Water Sailing Certification Courses from July 4th 2018 to July 15th 2018. Exams on July 18th 2018. 
For further information and enrolment please contact tel. nr. 6973407260 or send a message to the inbox of this page.