Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας θα διεξάγει τον αγώνα "Γολέμης 2024" στις 21/04/2024

Έγγραφα αγώνα

Προκήρυξη Αγώνα

Δήλωση Συμμετοχής σε μορφή pdf

Δήλωση Συμμετοχής σε μορφή Microsoft Word