Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας θα διεξάγει τον αγώνα "Γολέμης 2023" στις 2/4/2023

Έγγραφα αγώνα

Προκήρυξη Αγώνα

Δήλωση Συμμετοχής

Οδηγίες Πλου