Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας θα διεξάγει τον αγώνα "Άγιος Νικόλαος" στις 27/11/2022

Έγγραφα αγώνα

Προκήρυξη Αγώνα

Δήλωση Συμμετοχής

Οδηγίες Πλου