Ιδιοκτήτες σκαφών που θέλουν να τρέξουν στον αγώνα "Γολέμη 2019" στις 21/4 (Κυριακή των Βαΐων) και ψάχνουν πλήρωμα, καθώς και αθλητές που θέλουν να τρέξουν στον αγώνα και ψάχνουν σκάφη, παρακαλούνται να προσέλθουν την Τρίτη 15/4 στις 21:00 στον όμιλο για συνεννόηση και οργάνωση των πληρωμάτων!