Καλοκαιρινά Τμήματα Optimist - Laser 
Ιούλιος - Αύγουστος 2018
Οι εγγραφές άρχισαν!